ادارۀ آموزش پردیس فارابی دانشگاه تهران
فضایی برای ارتباط مجازی دانشجویان و کارکنان اداره آموزش در امور آموزشی 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه
[ شنبه 1390/01/20 ] [ 6:28 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

« قابل توجه كلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی پردیس فارابی »

نظربه اینكه كلیه امور تكثیری واحد انتشارات پردیس توسط پیمانكار بخش خصوصی انجام پذیرفته و می‌بایست طبق قرارداد منعقده نسبت به پرداخت هزینه های تكثیر به پیمانكار فوق اقدام گردد. به منظوركنترل عملكرد و ارائه بهتر خدمات توسط واحد مذكور ضروری است كه اساتید محترم هیات علمی پردیس واساتید محترم مدعو و دانشجویان گرامی در خصوص تكثیر جزوات درسی به شرح ذیل اقدام لازم بعمل آورند.

1- دریافت فرم تكثیر جزوه توسط دانشجویان از واحدآموزش هر دانشكده 

2- تكمیل و تائید فرم مذكور توسط استاد مربوطه با ذكر نام جزوه، مقطع تحصیلی ، تعداد صفحات(برگ) و تعداد دانشجویان كلاس .

3- تائید فرم مذكور توسط كارشناس واحدآموزش دانشكده با ذكر تعداد دانشجویان كلاس ثبت‌نام‌شده در واحد آموزش و كنترل و تائید تعداد صفحات جزوه درخواستی . 

4- مراجعه به امور اداری جهت ثبت اطلاعات فوق در دفتر مربوطه و تائید نهایی جهت تكثیر .

5- ارائه فرم تكثیر جزوه تائید شده نهایی به واحد انتشارات .

                                                    با تشكر:  

                                                              اموراداری پردیس فارابی

[ سه شنبه 1393/07/22 ] [ 9:20 قبل از ظهر ] [ محمد شیروئی ]
 

براساس میانگین کل دانشجو در پایان نیمسال دوم سال ۹۲-۹3 

رشته

 ورودی

رتبه

دانشجو

میانگین

مدیریت

 

90

1

پاشاپور اذر

18.65

2

عباسي احمد

18.20

3

حسيني سيدجاويد

18.06

 

91

1

خوش گفتاررازي زهرا

18.28

2

محمدي زهرا

17.27

3

بختياري عاطفه

17.22

 

92

 

1

محمدي تبار محمدمهدي

18.92

2

اكبري علي رضا

18.38

3

شفق زهرا

18.13

 

 

حقوق

 

90

1

راثي ورعي زهراسادات

19.12

2

هادي زاده سميرا

18.51

3

رضائي سكينه

18.33

 

91

1

جعفرخاني مرضيه

19.45

2

فتاحي واناني فاطمه

19.15

3

فرخي نژاد نرگس

19.11

 

92

1

يوسفيان جزي ريحانه

19.28

2

ميرجليلي فاطمه

19.00

3

موسوي زينب السادات

18.84

 

 

فلسفه

 

90

1

حسن زاده رضا

17.67

2

اله وكيل جزي مجتبي

17.58

3

ابراهيمي فاطمه

17.58

 

91

1

باراني فاطمه

18.80

2

بشكار الهام

18.80

3

كرد فهيمه

18.60

 

92

1

عبدالهي ارجنكي صادق

19.11

2

رضانيا علي

18.04

3

صابري محسن

17.38

 

 

عربی

 

90

1

شاكري نصرابادي الهه

18.58

2

ملايري طاهره

18.54

3

سيفي زاده ازيتا

18.50

 

91

1

شمسي پور سيدمهدي

18.83

2

لياقت مدرسي طاهره

18.56

3

نجفي زهرا

18.25

 

92

1

نورمندي پور علي

18.45

2

صمدي الهه

18.44

3

حكيم سيده زهرا

18.37

 

 

 

 

فقه و مبانی

 

90

1

بگجاني ارزو

19.48

2

غروي فاطمه سادات

19.41

3

خطير مرضيه

19.00

 

91

1

محمدي فائزه

19.30

2

منظمي فاطمه

19.22

3

هادي زيرك اكرم

19.22

 

92

1

بختياري محيا

18.79

2

اكبري انسيه

18.77

3

حاجي رمضاني مرضيه

18.46

 

 

 

علوم قرآنی

 

90

1

نورشرق محدثه

19.18

2

طيب حسيني مطهره سادات

18.95

3

سهرابي طالمي مليحه

18.92

 

91

1

فرهانيان رضيه

18.46

2

حوتي مهسا

17.98

3

خيري بهروز

17.66

 

92

1

سلطاني محدثه

19.23

2

كريمي شقايق

19.22

3

ابويي مهريزي نجمه

18.99

مهندسي كامپيوتر - نرم افزار

 92

1

محموديان محبوبه

18.57

2

حمزه زهرا

18.22

3

حسين نژاديامي مهرداد

18.09

 


موضوعات مرتبط: ترین‌های پردیس
[ جمعه 1393/07/18 ] [ 5:35 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

     نام دانشجو       تاریخ ثبت نامه         شماره ثبت

۱-علیرضا زارعی       16/07/1393           179898

۲-امیر حسین رزاز زاده     16/07/1393      181235

۳- زهرا مير سراجي       16/07/1393      181238

۴- داود ترابي            19/07/1393          182763

۵- زهرا محمدمیرزایی     19/07/1393      183598

۶- ملیحه ولی منش       22/07/1393      186977

۷- محمد سعيد منصوري پور     22/07/1393     187097

۸- مطهره رحماني          22/07/1393          187033

۹- احمد تسليمي پاك      22/07/1393     187176

۱۰- مريم مشايخي فر     22/07/1393     187186

۱۱- طاهره احمدي مقدم     22/07/1393     187150

۱۲- نسرين عسگري     22/07/1393      187248

۱۳- افتخار السادات مهدوي    22/07/1393      187272

۱۴- حسن رحماني     22/07/1393     187281

۱۵- محمدمهدي جندقيان           22/07/1393    187215             

۱۶- سميه اسكندي درود       24/07/1393     189286

[ چهارشنبه 1393/07/16 ] [ 3:29 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

      بر اساس درخواست شماری از عزیزانی که دوره آموزشی خود را به سلامتی و کامیابی به پایان رسانده اند و منتظر سپری‌شدن مراحل فارغ التحصیلی هستند در این پست و پستهای مشابه اسامی دانشجویانی که گزارش فارغ‌التحصلی آنها ارسال شده بهمراه شماره و تاریخ ارسال گزارش درج می شود.

 ۱- جواد لطفي    15/07/1393      178747

۲- مريم اسدي    15/07/1393      178980

۳-حسين صدوقي 15/07/1393        179005

۴-آرش خسروي فر    15/07/1393    179094

۵- فاطمه حبيبي     15/07/1393     179113

۶- مينا قرباني        15/07/1393     179135

۷-سيده نرگس برسي      15/07/1393   179187

۸- علي اصغر تلخابي       15/07/1393  179240  

۹-مجتبي مومني قهی   15/07/1393      179311

۱۰- مهديه سادات كريمي    15/07/1393     179050

۱۱- طيبه سادات مكي      15/07/1393     179329

۱۲- زينب قلندر پور         15/07/1393        179346

[ سه شنبه 1393/07/15 ] [ 2:50 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

نقي

ميرزايي

مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني

نيلوفر

جلالي

مديريت دولتي- مديريت سيستمهاي اطلاعاتي

هاجر

محمودي

مديريت مالي

زهرا

رجايي

حقوق جزا و جرم شناسي

طيبه

اكبري

حقوق خصوصي

نرگس

كفاش

حقوق تجارت بين الملل

ثريا

يوسفي

فلسفه دين

سيده نعيمه

ثقفي تژاد

الهيات و معارف اسلامي - علوم قران و حديث

ريحانه

صفرلو

الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي

زهرا

اقابابايي بني

الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: ترین‌های پردیس
[ دوشنبه 1393/07/14 ] [ 12:57 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 20/5/1393 هيات رئيسه دانشگاه  هزينه صدور كارت دانشجويي براي سال تحصيلي 94-1393 به شرح ذيل تعيين گرديده است .

1- كارت جديد        مبلغ -/۳۰۰/۰00 ريال

2- المثني كارت      مبلغ -/۵۰۰/۰00 ريال

3- تعويض كارت     مبلغ -/۴۰۰/۰00 ريال ( به هر علت )

بر اين اساس از  نيمسال اول سال تحصيلي 94-1393 براي انجام درخواست هاي تعويض كارت المثني دانشجويان شاغل به تحصيل نيز طبق تعرفه جديد و واريز از طريق درگاه الكترونيكي اقدام مي گردد .


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
برچسب‌ها: کارت دانشجویی
[ چهارشنبه 1393/06/19 ] [ 5:31 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

 

 

 

الکترونیکی

حضوری

دکتری

4-8 شهریور

9- 8   شهریور

ارشد   روزانه و شبانه

12- 10 شهریور

15-17  شهریور

ارشد   مجازی

12- 10 شهریور

۲۷ و ۲۸ شهریور

کارشناسی

 

 


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
برچسب‌ها: ثبت‌نام ورودیها
[ جمعه 1393/06/07 ] [ 8:57 قبل از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

 

 

1. ورودیهای 90 و ماقبل    1/6/1393

2. ورودیهای 91 و ماقبل    2/6/1393

3. ورودیهای 92و ماقبل    3/6/1393


برچسب‌ها: انتخاب واحد
[ دوشنبه 1393/05/27 ] [ 5:40 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]
[ دوشنبه 1393/05/27 ] [ 5:37 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

دانشگاه افسری امام علی(ع) از بین دانشجویان متخصص در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته های ذیل و در قالب طرح نخبگان نیروهای مسلح (اعطای کسر خدمت وظیفه) همکار تحقیقاتی می پذیرد:

1- مهندسی نرم افزار

2- مهندسی مکانیک

3- مهندسی برق

4- مهندسی مکاترونیک

5- مهندسی عمران

6- مهندسی صنایع

7- مهندسی معماری

8- مدیریت

و سایر رشته ها

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 64072126 و یا 64072583 تماس حاصل نموده و یا با آدرس های ذیل مکاتبه فرمایید.

hamzehnorian@gmail.com  رشته های فنی-مهندسی (به غیر از مهندسی صنایع)

h.ghomi90@yahoo.com      رشته های علوم انسانی و مهندسی صنایع

به زودی اطلاعات تکمیلی از طریق همین صفحه در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

متقاضیان می بایست نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام و آنرا به آدرس پست الکترونیکی بالا ارسال فرمایند.

فرم اطلاعات فردی همکاران تحقیقاتی

فرم پروپوزال همکاران تحقیقاتی آجا

 

[ شنبه 1393/05/04 ] [ 9:18 قبل از ظهر ] [ محمد شیروئی ]
 

      با تصویب حذف امتحان جامع و ارائه مقاله دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره آموزش‌های الكترونیكی (مجازی) آموزش محور و استعلام در خصوص تعیین تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجویان فوق، طبق مصوبه كمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ 22/4/93، تاریخ فارغ‌التحصیلی در نیمسال اول، 30 بهمن و تاریخ فارغ‌التحصیلی در نیمسال دوم، 31 تیر تعیین مي‌گردد.


برچسب‌ها: امور فارغ‌التحصیلان
[ یکشنبه 1393/04/29 ] [ 8:34 قبل از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

ثبت نام نیمسال اول: 1 تا 8 شهریور

شروع کلاسهای درسی: 22 شهریور

حذف و اضافه: 30 شهریور تا 2 مهر

حذف اضطراری: 1 تا 3 آذر

کنترل نهایی: 10 تا 12 آذر

ارزشیابی: 15 تا 26 آذر

پایان کلاسهای درسی: 10 دی

شروع امتحانات: 13 دی

پایان امتحانات: 25 دی


برچسب‌ها: تقویم دانشگاهی
[ چهارشنبه 1393/04/18 ] [ 3:52 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

ردیف

نام

نام خانوادگي

رشته تحصيلي

ميانگين كل دوره كارشناسي

 
 
  1.  

محمودي هاجر

مديريت دولتي    

19.26

 
  1.  

اكبري طيبه

حقوق

18.62

 
  1.  
سپیده ظفرخواه

فلسفه

19.07

 
  1.  

محمدي زاده محبوبه

زبان و ادبيات عربي

19.20

 
  1.  

ثقفي نژاد سيده نعيمه

الهيات و معارف اسلامي - علوم قران و حديث

19.31

 
  1.  

آقابابايي بني زهرا

الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي

19.19

 
[ شنبه 1393/04/14 ] [ 4:41 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

 

ليست منتخبين آزمون غير متمركز (مرحله اول) نوزدهمين المپياد الهيات و معارف اسلامي- کد رشته 1111

نام و نام خانوادگي

 

رتبه

قطب

امیر ابوالفتحی

 

5

1

فاطمه کمالی

10

1

 اداره آموزش پردیس فارابی موفقیت این عزیزان در مرحله اول را تبریک گفته و انتخاب ایشان در مرحله نهایی را آرزو می‌کند.

 
 
 

 


برچسب‌ها: المپیاد
[ چهارشنبه 1393/03/28 ] [ 9:56 قبل از ظهر ] [ محمد شیروئی ]
[ یکشنبه 1393/03/18 ] [ 5:59 قبل از ظهر ] [ محمد شیروئی ]
 

    ....  و تاریخ بیهق از شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت و شعر و ادب و عرفان و تقوایش یاد می‌کند، در آن روزگاری که باب علم بر روی فقیر و غنی، روستايی و شهری باز بود و استادان بزرگ حکمت و فقه و ادب، نه در «ادارات»، که در غرفه‌های مساجد یا مدرس‌های مدارس می‌نشستند و حضور در محضرشان نه پرداخت مبلغ و مدرک و شرایط می‌خواست و نه دریافت غبغب و کبکب و دبدب و شمایل! که هنوز «اداره نمی‌دانم چی‌های عالیه ویژه تبدیل نسخ چاپی به نسخه‌های خطی» تأسیس نشده بود و این بود که آن بچه دهاتی دهقان‌زاده ضعیفی که از بی‌نانی در ده نمی‌توانست بماند می‌توانست در شهر با یک نظامی قدک و یا لاقبای کرباس، بی‌هیچ شرط و شروطی، وارد مدرسه‌ای شود و اطاقی بگیرد و بورس تحصیلی‌یی، و هر استادی را هم که پسندید خود انتخاب کند. استاد، ابلاغ به‌دست، ناگهان بر سر شاگرد نازل نمی‌شد؛ شاگرد بود که همچون جوینده تشنه‌ای می‌گشت و می‌سنجید و بالاخره می‌یافت و سر می‌سپرد، نه بزور «حاضر و غایب»، بل به نیروی ارادت و کشش ایمان.

از این‌است که هرگاه پدرم و هم‌درسیهایش گرد هم می‌نشینند و از حوزه‌های درس و اخلاق ادیب نیشابوری بزرگ و آقابزرگ حکیم و آشتیانی و میرزاحسنعلی قهرمان و میرزای اصفهانی یاد می‌کنند چهره‌شان از آتش خاطره‌های پر از عصمت و قداست تافته می‌شود و چشمهاشان از حسرت آن ایام رفته به اشک می‌نشیند، گویی اصحاب پیامبرند یا امام و یا سوختگان آتش ارادت‌اند که از مرادشان سخن می‌گویند و من هرگاه با هم‌کلاسانم می‌نشینم و با هم خاطرات ایام تحصیل را نشخوار می‌کنیم دلهامان را از درد خنده می‌گیریم که آن روز در کلاس معلم خطمان «موش» ول دادیم و روز دیگر که، در کلاس دبیر شیمی، یکی از بیلوت‌های کلاس «بو» ول داد و وقتی دبیر با اعتراض توضیح خواست که این بوی چیه؟ گفت: بوی تجزیه آب! و کی‌يَک که در تمام دوران تحصیل دوست وفادار هم بودیم و همیشه بجای هم حاضر می‌گفتیم و آن فلانی حقه‌باز که با بچه‌ها قرار می‌گذاشت و درست در وسط کلاس که آقای دبیر گرم درس می‌شد و کلاس هم جذب درس، یک‌هو غش می‌کرد و شلپ، می‌افتاد بزمین و دست و پا می‌زد و خرناس می‌کشید و کف می‌کرد و چه‌ها که نمی‌کرد! و بیچاره دبیر هم رنگش می‌پرید و تا او را به حالش می‌آوردیم زنگ می‌زدند و غائله خاتمه می‌یافت! و آن معلم خارجی که شنیده بود دانشجوهای ایرانی تقلب می‌کنند و راه هوشیارانه‌ای هم برای جلوگیری از تقلب ابتکار کرده بود و سر امتحان شفاهی قیچی‌یی همراه می‌آورد و به شاگرد می‌گفت: کتابت را ببند، سپس استاد قیچی را مثل استخاره‌چی‌ها، ناگهان بر وسط کتاب فرود می‌آورد و قيچي بر هر صفحه‌اي كه فرومي‌نشست، باز براي محكم‌كاري، آن صفحه را كه قیچی به تصادف تعیین کرده بود بازدید می‌کرد که معنی لغات را رویش ننوشته باشند و آنگاه که خاطرش صددرصد جمع می‌شد، می‌گفت بخوان! و آن رفیق حقه ما یک متد ضدقیچی اختراع کرد که اثر آنرا از بین برد و آن بدین طریق بود که دمِ در اطاق امتحان، یک صفحه را انتخاب کرد و چندبار پیش دیگران خواند و مثل آب که شد دو طرف کتاب را بر روی محور لایه همان صفحه از پشت تا کرد و بعد کتاب را بست و وارد شد و تا قیچی جادو بالا رفت، هنوز به لبه کتاب تماس نیافته، انگشتهایش را که عطف کتاب را گرفته بود کمی از هم باز نمود و کتاب هم اندکی دهان گشود و او با تردستی ظریفی دهانه کتاب را به زبانه قیچی استاد داد و قیچی، ناچار «تصادفاً» بر همان صفحه فرود آمد و استاد باز برای محکم کاری آن صفحه را بازدید کرد و خاطرش كه «صددرصد» جمع شد گفت بخوان! و خواند و . . .


موضوعات مرتبط: متفرقه
[ شنبه 1393/03/03 ] [ 7:42 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

 

کلاس جبرانی درس اندیشه 2 دکتر سلیمانی 28/2/93 ساعت 7-5:30 در اتاق 130 تشکیل خواهد شد.


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
[ یکشنبه 1393/02/28 ] [ 12:43 بعد از ظهر ] [ امور اساتید- دانشکده الهیات ]

 

کلاس حقوق خانواده ۲ دکتر کریمی و کلاسهای دکتر علمی ۲۱/۲/۹۳ تشکیل نمی گردد.


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
[ شنبه 1393/02/20 ] [ 2:35 بعد از ظهر ] [ امور اساتید- دانشکده الهیات ]

 

کلاس علوم قرآنی ۴ دکتر رضایی ۱۵/۲/۹۳ تشکیل نمی گردد.


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
[ یکشنبه 1393/02/14 ] [ 11:20 قبل از ظهر ] [ امور اساتید- دانشکده الهیات ]

 

کلاسهای دکتر عمرانی پور ۷/۲/۹۳ تشکیل نمی گردد.


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
[ یکشنبه 1393/02/07 ] [ 8:47 قبل از ظهر ] [ امور اساتید- دانشکده الهیات ]
 

 

الهیات و معارف اسلامی

تاریخ
دروس امتحانی
ساعت
پنجشنبه 93/2/11
تفسیر
10– 8
پنجشنبه 93/2/11
علوم قرآنی
12– 10
پنجشنبه 93/2/11
حدیث
16 – 14

معرفی شدگان رشته الهیات - علوم قرآنی

امیر ابوالفتحی

فاطمه کمالی

زهرا افکانه

محمدحسن حری نژاد

 

حقوق

تاریخ
دروس امتحانی
ساعت
پنجشنبه 93/2/11
حقوق مدنی
9:30- 8
پنجشنبه 93/2/11
فقه و اصول
11:30 - 10
پنجشنبه 93/2/11
حقوق اساسی
15:30 – 14
جمعه  93/2/12
حقوق بین الملل‌ عمومی
9:30- 8
جمعه  93/2/12
حقوق جزای عمومی
11:30 - 10
جمعه  93/2/12
آیین دادرسی کیفری
13 – 11:30

 معرفی شدگان رشته حقوق

 

زهرا سادات راثی ورعی

سميرا هادی زاده

نفیسه فتحعلی

سيده نگار موسوی

مليحه کريمی

 

محل برگزاری آزمون :

تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس


برچسب‌ها: المپیاد
[ شنبه 1393/02/06 ] [ 11:37 قبل از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

به اطلاع كليه دانشجويان و متقاضيان ميهماني و انتقال مي‌رساند سامانه خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان از تاريخ اول ارديبهشت ماه لغايت 31 ارديبهشت ماه فعال است و متقاضيان با مطالعه دقيق آئين‌نامه و راهنماي ثبت‌نام در سامانه، مي‌توانند نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمايند و از مراجعه حضوري به حوزه ستادي اداره كل امور دانشجويان داخل و دانشگاه‌ها و موسسات مبدا و مقصد خودداري کنند. قابل ذكر است که دانشگاه ها و موسسات تنها به درخواست‌هايي پاسخ خواهند داد كه از طريق اين سامانه ثبت شده باشند.

یادآوری می‌گردد دانشجویانی که داوطلب مهمانی در سایر دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه تهران هستند لازم نیست از طریق این سامانه به ثبت درخواست خود اقدام نمایند و مانند گرشته با پرکردن فرم‌های مربوطه درخواست خود را ارائه کنند.


موضوعات مرتبط: خدمات آموزشی، برای اطلاع
برچسب‌ها: مهمانی, انتقال

[ یکشنبه 1393/01/31 ] [ 10:55 بعد از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

 

کلاس فلسفه مشاء دکتر عبدالرحیم حسینی ۲۶/۱/۹۳ تشکیل نمی گردد.


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
[ سه شنبه 1393/01/26 ] [ 10:24 قبل از ظهر ] [ امور اساتید- دانشکده الهیات ]
کلاس های دکتر ملایری در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ تشکیل نمی گردد.
[ سه شنبه 1393/01/19 ] [ 3:48 بعد از ظهر ] [ امور اساتید- دانشکده الهیات ]

 

کلاسهای دکتر ملایری ۱۹/۱/۹۳ تشکیل نمی گردد.


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
[ یکشنبه 1393/01/17 ] [ 10:54 قبل از ظهر ] [ امور اساتید- دانشکده الهیات ]

براساس مصوبه مورخ 18/12/1392 كميته موارد خاص دانشگاه در خصوص تغييررشته دانشجويان غيرايراني و با عنايت به تعداد زياد متقاضيان، مقرر شد اين دسته از دانشجويان ابتدا در رشته اول انصراف كامل داده و سپس براي پذيرش در رشته جديد مجدداً اقدام نمايند.

341650- 92/12/25


برچسب‌ها: تغییر رشته, دانشجويان غير ايراني
[ شنبه 1393/01/16 ] [ 11:30 قبل از ظهر ] [ محمد شیروئی ]

 

کلاسهای دکتر حسینی کوهساری از ۱۶/۱/۹۳ تا ۲۱/۱/۹۳ تشکیل نمی گردد.


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
[ شنبه 1393/01/16 ] [ 7:31 قبل از ظهر ] [ امور اساتید- دانشکده الهیات ]

 

کلاسهای دکتر راد ۱۲/۱۲/۹۲ تشکیل نمی گردد.

کلاسهای دکتر دژآباد ۱۳/۱۲/۹۲ تشکیل نمی گردد.


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
[ دوشنبه 1392/12/12 ] [ 1:38 بعد از ظهر ] [ امور اساتید- دانشکده الهیات ]

 

کلاس زبان خارجی ۲ دکتر شاه احمدی ۱۰/۱۲/۹۲ تشکیل نمی گردد.

کلاس متون عباسی دکتر ملایری ۱۱/۱۲/۹۲ تشکیل نمی گردد.


موضوعات مرتبط: برای اطلاع
[ شنبه 1392/12/10 ] [ 11:14 قبل از ظهر ] [ امور اساتید- دانشکده الهیات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام.
1-اداره آموزش در هر واحد آموزشی و به‌ویژه دانشگاهی، متصدی و متولی انجام اموری است که توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین شده و برای هر عضو و جزو آن وظایف و اختیاراتی معین کرده است. بیشتر مقررات و ضوابط این بخش توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب آیین‌نامه‌های آموزشی ابلاغ می‌شود. دستورالعمل‌های اجرایی توسط دانشگاه‌ها بصورت بخشنامه‌ها و نامه‌های اداری تنظیم می‌گردد. با این‌همه، بسا امور مهمی که از میدان نگاه قانون‌نویسان و مسئولان، بیرون می‌مانند. گفتگو در باره مواد و مفاد آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌های اجرای آنها برای اصلاح راه‌ها و رویه‌ها و بهسازی و کوتاه‌کردن فرآیندها و شفاف‌سازی مبانی تصمیمات اجرایی، هدف نخستین و آغازین این وبلاگ است.
انتظار می‌رود مراجعان و خوانندگان با پیشنهادات و اظهارنظرهای خود، وبلاگ را به جایی برسانند که شایسته شان این محیط علمی و اعضای فرزانه و فرهیخته آن است.
پس دیدگاه‌های خود را بنویسید و نظر بدهید.

2- ماندگاری وبلاگ گروهی در گرو انگیزه افراد برای نوشتن و طرح مطالب جدید است که این امر خود به شدت متاثر از مکانیزم بازخورد است. مکانیزمی که درواقع بهایی است که خوانندگان برای زحمت نویسنده می‌پردازند و با جملات خود یا نمره‌ای که می‌دهند در معادله عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی را مشخص می کنند. خواندن یک مطلب و ندادن بازخورد، نمک خوردن و نمکدان شکستن است. یعنی سر سفره ای بنشینی و از صاحبخانه تشکر نکنی. براساس نظریه تقویت و اصلاح رفتار اسکینر، خاموشی، یعنی ندادن بازخورد، قوی‌ترین ابزار برای کاهش‌دادن فرکانس یک عمل است. حتی بازخورد منفی می تواند انگیزه‌ای در نویسنده برای بهبود متن یا ارایه توضیحات بیشتر به وجود آورد.
امکانات وب